نشست «بررسی و نقد طرح جدید بانکداری اسلامی» برگزار می‌شود