زنگنه ماهانه ۱۰۰ میلیون به مدیر یک شرکت در سوئیس می‌دهد