ولایتی:جنجال‌‌آفرینی صهیونیست‌ها درباره آمیا از سوی رئیس‌جمهور آرژانتین هم رد شد