دیدار هاشمی با عضو هیات اجرایی OCA و ولیعهد برونئی