سرپرست فدراسیون بسکتبال: بدنبال کسب سهمیه در المپیک 2016 برزیل هستیم