نایب رئیس شورای المپیک آسیا و ولیعهد برونئی با کیومرث هاشمی دیدار کرد