فرستاده سازمان ملل به یمن در تدارک برگزاری دیداری بین طرف‌های درگیر