ابزار الهام گرفته از هشت‌پایان به کمک جراحان می‌آید