رونمایی از مجموعه غزل «روزشنبه ساعت هشت وکمی گیلاس»