لزوم توجه ویژه به مناجات شعبانیه/آل‌سعود دست نشانده انگلیس هستند/ان‌شاءلله بینی متجاوز به خاک مالی