یغام جالب سوشا مکانی برای هواداران پرسپولیس/شما یک؛الهلال صفر