اعلام رای استیناف/ جریمه 50 میلیونی برای سرمربی سابق پرسپولیس