افتتاح نمادین سینماهای دیجیتال آذربایجان شرقی با حضور وزیر فرهنگ