کتاب و کتابخوانی متعلق به دوران خاصی نیست/تمدن گیلان را به دیگران بشناسانید