فعالیت شبانه‌روزی اکیپ‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز در اراک