به دلیل مشکل مالیاتی نورمحمدی شاید برای سفر به عربستان ممنوع‌الخروج شود