سلاح سپاه برای عدالت خواهی و ظلم ستیزی بکار می‌رود/ پاسداری انقلاب در سایه برق شمشیرها و قدرتِ ایمان