مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد