تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه آزاد اروند و فدراسیون تیراندازی منعقد می‌شود