کیش به دنبال تراکنش های بانکی بورس کالا/ تصویر نامه