انتخاب تازه‌های نشر توسط کتابداران از هفته آینده آغاز می‌شود