کهگیلویه وبویراحمد مستعد ایجاد دهکده توریسیم عشایری است