آزمایش اتوبوس‌های شهری اسکانیا با قابلیت شارژ بی‌سیم