آموزش آیین دادرسی کیفری بر عهده قوه قضائیه است/ لازم‌الاجرا بودن این قانون از اول تیر