آمریکا در برابر توافق هسته ای ایران به اسرائیل اف-35 می دهد