حضور رسمی رضایی پس از ۱۸ سال با لباس رسمی سپاه +عکس