دومین مرحله اردوی آمادگی تیم بدمینتون ایران از فردا آغاز می شود