قربانی: تسهیلات جدید مسکن بعد از سپرده‌گذاری 50 درصدی پرداخت می شود