پیش بینی بیش از ۲۶ برنامه در سالروز فتح خرمشهر/ برگزاری مراسم رحلت امام خمینی (ره) در مسجد سید اصفهان