ترکیب تیم ملی واترپلو در رقابت های جهانی توسعه اعلام شد