وزیر نفت ماهیانه 100 میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس می‌دهد/حیف و میل بیت‌المال اولویت زنگنه