معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: 50 درصد سپرده گذاری شرط دریافت دو برابری تسهیلات خرید مسکن