یوزای چینگ: روی کمک‌های علی‌نژاد برای المپیکی شدن ووشو حساب می‌کنیم