افخم: آمریکا مکررا مواردی که مذاکره شده را دوباره به میز باز می‌گرداند و مانع ایجاد می‌کند