دهمین جلسه کمیسیون صدور کارت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری برگزار شد