خبرهایی دارم که دشمنان با همراهی مسئولان سفیه منطقه‌ درصددند جنگ‌ها را به مرزهای ایران بکشانند/اجا