تنها یک هفته فرصت برای شرکت در قرعه‌کشی ویژه بررسی مینی‌پی‌سی MINIX NEO Z64