دانش آموزان کاکی بوشهر به مسابقات کشوری مداحی ونهج البلاغه راه یافتند