حمایت بورسی ۵ بانک بزرگ از امروز آغاز شد/ تداوم حمایت نامحدود از بازار سهام