معرفی 19 منتخب داخلی و خارجی در ششمین همایش تجلیل از بانوان فعال قرآنی+اسامی