نوروزی: پیروزی یک بر صفر از مساوی بهتر است / امیدوارم هدایتی به حقش برسد!