فرکی: تیم ملی را پس از جام جهانی ۲۰۱۴ به من پیشنهاد دادند