علی‌نژاد: رابطه ما با انجمن ووشوی چین بسیار خوب است