دستگیری بیش از ۱۰۰ اراذل و اوباش در عملیات شب گذشته پلیس تهران