رویارویی پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس با بهمن قم به یاد شهدای فتح خرمشهر