مسابقات انتخابی تکواندوی تیم نوجوانان بسیج زنجان برگزار می‌شود