جوان فلسطینی دو پلیس صهیونیست را با خودرو زیر گرفت + تصاویر