عالیشاه: در بازی با الهلال کارت زرد که گرفتم واقعا ترسیدم