تلاش برای المپیکی کردن ووشو تا سال ۲۰۲۴/ واکنش به همکاری با چین!