ارائه حسگر ماهواره‌ای برای نظارت بر پل‌ها در شرایط وخیم آب‌وهوایی